تردمیل پروتئوس PST 5100

تردمیل پروتئوس PST 5100 موتوری با قدرت 3 اسب بخار دارد که تا وزن 150 کیلوگرم را تحمل می کند. ابعاد تسمه تردمیل 142 * 51 سانتی متر بوده که محدوده دویدن را مشخص می کند و تردمیل تا 20 کیلومتر سرعت دارد. شیب دستگاه تا 20 درجه برقی است و می توان شدت تمرینات …

Continue reading "تردمیل پروتئوس PST 5100" »

تردمیل پروتئوس PST 4800

تردمیل پروتئوس PST 4800 موتوری با قدرت 2.5 اسب بخار دارد که تا وزن 130 کیلوگرم را تحمل می کند. ابعاد تسمه تردمیل 142 * 48 سانتی متر بوده که محدوده دویدن را مشخص می کند و تردمیل تا 18 کیلومتر سرعت دارد. شیب دستگاه تا 15 درجه برقی است و می توان شدت تمرینات …

Continue reading "تردمیل پروتئوس PST 4800" »

تردمیل پروتئوس PST 4500

تردمیل پروتئوس PST 4500 موتوری با قدرت 2 اسب بخار دارد که تا وزن 120 کیلوگرم را تحمل می کند. ابعاد تسمه تردمیل 130*46 سانتی متر بوده که محدوده دویدن را مشخص می کند و تردمیل تا 16 کیلومتر سرعت دارد. شیب دستگاه تا 15 درجه برقی است و می توان شدت تمرینات را با …

Continue reading "تردمیل پروتئوس PST 4500" »